Komitet honorowy

Cezary PRZYBYLSKI   Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Beata MOSKAL-SŁANIEWSKA   Prezydent Miasta Świdnica
Wacław SKARUL   Prezes Polskiego Związku Kolarskiego
Teresa MAZUREK   Wójt Gminy Świdnica
Piotr FEDOROWICZ    Starosta Powiatu Świdnickiego
Jacek CICHURA   Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Adam HAUSMAN   Wójt Gminy Walim
Rafał JURKOWLANIEC   Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiego